Rank Name Points
1 Nick 45,184,461
2 Vishesh 10,836,758
3 Almir 6,058,926
4 Vikas Verma 2,168,935
5 Ashish Koul 814,954
6 manny 791,455
7 Hakim 652,392
8 saurabhlakhanpal 644,578
9 laks 538,409
10 AndyLitch 500,319
11 jyotiprakash 497,290
12 0713910067 457,562
13 trimalakumar 406,619
14 JeanLRoue 401,243
15 ruth 368,144
16 deepakjipaulson 349,689
17 JPH 339,929
18 Cyril Myshkin 334,406
19 Junaid Jan 319,215
20 kashifulhaq 311,435